რამდენი მოქალაქე შეიძლება გქონდეს

რამდენი მოქალაქეობაა ნებადართული რუსეთში, რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის 62-ე მუხლით. ძირითადი კანონი არ კრძალავს მრავალ მოქალაქეობას. იურისპრუდენციაში შესაბამისი ტერმინი არ არსებობს.

რამდენი მოქალაქე შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს?

რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობა არ ზღუდავს მის მოქალაქეებს შეძენილი მოქალაქეობის რაოდენობით. უკრაინაში არსებობს მეორე პასპორტის აკრძალვები, მაგრამ არსებობს მათი გადასაფარებელი გზები. ყაზახეთში ამ ტერიტორიას ბევრად უფრო მკაცრად აკონტროლებენ.

რამდენი მოქალაქეობა შეიძლება გქონდეს

რამდენი მოქალაქეობაა ნებადართული რუსეთში?

რამდენი მოქალაქეობაა ნებადართული რუსეთში, რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის 62-ე მუხლით. ძირითადი კანონი არ კრძალავს მრავალ მოქალაქეობას. იურისპრუდენციაში შესაბამისი ტერმინი არ არსებობს. რუსებს აქვთ სრული არჩევანის თავისუფლება. რამდენი მოქალაქეობა შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, ყველას გადაწყვეტს პირადად, საკუთარი სურვილებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე. სახელმწიფოს ერთადერთი მოთხოვნაა მიგრაციის სამსახურს შეატყობინოს ახალი სტატუსის შესახებ არა უგვიანეს 60 დღისა.

რამდენი მოქალაქეობა შეგიძლია უკრაინაში?

კითხვაზე, თუ რამდენი მოქალაქეობის მიღება შეიძლება უკრაინაში, არის კატეგორიული და ცალსახა - ერთი, უკრაინული. მრავალჯერადი მოქალაქეობა აკრძალულია სახელმწიფო კონსტიტუციით.

მაგრამ ამ ქვეყანაში რამდენი მოქალაქეობა შეიძლება გქონდეს, ყველამ დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს. პროცედურის არ არსებობის გამო თითქმის შეუძლებელია დამრღვევების დასჯა.

შესაძლებელია თუ არა 2 პასპორტი ან სამმაგი მოქალაქეობაც კი - ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ადამიანის შესაძლებლობებზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ყველა ქვეყანა არ არის ვალდებული აცნობოს უკრაინას, რომ მის მოქალაქეს კიდევ ერთი პასპორტი აქვს მიღებული.

რჩება დეტალური შესწავლა, თუ რა არის მოქალაქეობა და ახალი შესაძლებლობების გამოყენება.

შესაძლებელია თუ არა ორი მოქალაქეობა ყაზახეთში?

რამდენი მოქალაქეობის მიღება შეგიძლიათ ყაზახეთში დადგენილია კონსტიტუციით, ძირითადი კანონის მე -10 მუხლით. დამრღვევებს აქვთ ჯარიმისა და დეპორტის უფლება. თუ თქვენ გაქვთ ყაზახეთის მოქალაქეობა, თქვენი გადაწყვეტილება მოქალაქეობის მისაღებად უნდა იქნას გათვალისწინებული და შეწონილი. 

AAAA ADVISER დაგეხმარებათ გახდეთ ინვესტიციური პროექტების მონაწილე იმ ქვეყნებში, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ფინანსურად დამოუკიდებელი პირების მიღებით. AAAA ADVISER არის ლიცენზირებული აგენტი ოფიციალური მოქალაქეობის პროგრამებისთვის, რომელიც დაფუძნებულია მიგრანტების ინვესტიციებზე. აქ თქვენ მიიღებთ დახმარებას და ექსპერტთა რჩევებს ბინადრობის ნებართვის ან ინვესტიციის გზით მოქალაქეობის მიღების ყველა საკითხთან დაკავშირებით.

  • დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალისტს და ჩვენ გირჩევთ ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობისა და მეორე მოქალაქეობის მიღების ყველა ვარიანტს +79100007020
  • ეწვიეთ ჩვენს სრულ საიტს: VNZ.SU

რამდენი მოქალაქეობა შეიძლება გქონდეს ↑ რამდენი მოქალაქეობაა დაშვებული ↑ რამდენი მოქალაქეობაა ნებადართული რუსეთში ↑ რამდენი მოქალაქეობაა დაშვებული უკრაინაში რამდენი მოქალაქეობაა დაშვებული ყაზახეთში  ↑ რუსეთს ორმაგი მოქალაქეობა ↑ უკრაინის ორმაგი მოქალაქეობა ↑ ყაზახეთის ორმაგი მოქალაქეობა ↑ რუსეთის მეორე მოქალაქეობა ↑ უკრაინის მეორე მოქალაქეობა ↑ ყაზახეთის მეორე მოქალაქეობა ↑ ნებადართულია ორმაგი მოქალაქეობა ↑ დაშვებულია მეორე მოქალაქეობა ↑ ორმაგი მოქალაქეობის ჯარიმა ↑ მეორე მოქალაქეობის ჯარიმა ↑