კოლექცია: კარიბის უძრავი ქონება

პროდუქტები: 93
 • Saint Lucia უძრავი ქონება LOT-LC02
  a beach with palm trees and palm trees
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 300,000.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 300,000.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა
 • Saint Lucia უძრავი ქონება LOT-LC01
  a city street filled with lots of tall buildings
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 300,000.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 300,000.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა
 • სენტ – კიტსისა და ნევისის უძრავი ქონება LOT-KN19
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 410,000.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 410,000.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა
 • სენტ – კიტსისა და ნევისის უძრავი ქონება LOT-KN18
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 700,000.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 700,000.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა
 • სენტ – კიტსისა და ნევისის უძრავი ქონება LOT-KN17
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 408,800.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 408,800.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა
 • სენტ – კიტსისა და ნევისის უძრავი ქონება LOT-KN16
  გამყიდველი
  მოქალაქეობა ინვესტიციებით
  საერთო ფასი
  $ 220,000.00
  ფასდაკლებული ფასი
  $ 220,000.00
  საერთო ფასი
  ფასი ერთეული
  ამისთვის 
  გაიყიდა