მიწოდების პოლიტიკა

მიწოდების პოლიტიკა

გაუქმება და დაბრუნება

თუ გადახდის განხორციელების შემდეგ მისი გაუქმება გახდა საჭირო, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: ტტელეფონები: + 44 20 3807 9690 ელ-ფოსტა: info@vnz.bz... გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ანაზღაურება ხდება მხოლოდ იმ ბარათზე, რომლითაც გადახდა განხორციელდა.