როგორ დავიწყოთ?

როგორ დავიწყოთ?

ჩვენთან მუშაობის სქემა:

 

 1. ჩვენ ვირჩევთ მეორე მოქალაქეობის პროგრამას, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია, თქვენი ქვეყნების სურვილებისა და მოთხოვნების შესაბამისად;
 2. ჩვენ განვიხილავთ ყველა ფინანსურ მოთხოვნას და საჭირო დოკუმენტებს;
 3. ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას ყველა სერვისზე;
 4. ხორციელდება საჭირო საწყისი გადახდა;
 5. ჩვენ ვამზადებთ სრულ დოსიეს, მათ შორის ნოტარიულად დამოწმებას, აპოსტილის დამაგრებას, ყველა დოკუმენტის თარგმნას და ამ თარგმანის დამოწმებას.
 6. სრულ დოსიეს ჩვენს მიერ ვუგზავნით სამთავრობო უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია დოკუმენტების განხილვაზე;
 7. ჩვენ ვპასუხობთ სამთავრობო უწყებების ყველა კითხვას თქვენს დოსიესთან დაკავშირებით;
 8. ვიღებთ ოფიციალურ გადაწყვეტილებას თქვენზე მოქალაქეობის გაცემის დამტკიცების შესახებ;
 9. გააკეთეთ ყველა საჭირო საბოლოო გადახდა;
 10. მიიღეთ პასპორტები მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ან პირადად ჩვენგან ოფისში;
 11. ისარგებლეთ ახალი თავისუფლებით და შესაძლებლობებით, ჩვენ ყოველთვის ვუკავშირდებით ჩვენს კლიენტებს თქვენს ყველა კითხვაზე.