რუსებისთვის ოფიციალური გადასვლა ყირგიზეთში:

რუსებისთვის ოფიციალური გადასვლა ყირგიზეთში:

ოფიციალური გადაადგილება ყირგიზეთში რუსებისთვის: ვიზების უფასო გამოყენება და ორი პასპორტის ლეგალური გამოყენება

მსოფლიო ასპარეზზე არსებული ვითარება მოითხოვს ლაბილურობას და ნებისმიერ ცვლილებასთან სწრაფად ადაპტირების უნარს. კონტინენტებზე აქტიურად მოგზაურობისთვის, საქმიანი ურთიერთობების შესანარჩუნებლად და ბიზნეს პარტნიორებთან შესაბამისობის შესანარჩუნებლად, უმარტივესი გზაა დამატებითი მოქალაქეობის მიღება.

ახლომდებარე რეგიონებიდან ყირგიზეთის რესპუბლიკა პოპულარულია შიდა მიგრანტებში. აქ უმაღლესმა მენეჯმენტმა გაამარტივა საბუთების წარდგენა ყოფილ სსრკ-ში მცხოვრებთათვის. მოდით განვიხილოთ მოთხოვნის დამტკიცების წესების ნაკრები და ახალ ადგილას ცხოვრების უპირატესობა.

ვინ შეიძლება დაეყრდნოს დადებით პასუხს?

რეზოლუციებში აღწერილია მოქალაქეობის მიღების მოწმობების შეგროვების სცენარის შემუშავების ვარიანტები. ლეგალიზებულია ორი შეკვეთა:

  • გენერალი. შუამდგომლობის წარდგენის უფლება აქვს განმცხადებელს, რომელიც 5 წელი იცხოვრა ქვეყანაში გაუსვლელად არა უმეტეს სამი თვისა. ყოფნის საერთო დრო ითვლება განცხადების შედგენის თარიღამდე და ჩათვლით.
  • გამარტივებული. ვრცელდება ყველა ადამიანზე, რომელიც დაიბადა ან ცხოვრობს შიგნით ბელორუსული, ყაზახური, ყირგიზეთის სსრ ან რსფსრ. ამ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა დაადასტუროს თავისი წარსული მონაწილეობა დანგრეულ საბჭოთა კავშირში. შესწავლილია საარქივო მონაცემები 21 წლის 1991 დეკემბრამდე.

ბოლო სვეტი იზიდავს განმცხადებლებს თავისი სიმარტივით. ყველა, ვინც ეკუთვნის ამ განმცხადებლებს, 100% სავარაუდოდ ისარგებლებს კეთილგანწყობით შესაბამისი ორგანოების სახელით. არ არსებობს პრობლემები ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებით იმ პირებისგან, რომლებიც ადასტურებენ ახლო ნათესავის არსებობას, რომელსაც უკვე აქვს შიდა ყირგიზული პასპორტი. ოჯახის უახლოესი წევრები არიან მეუღლეები, ნათესავები, ბებია და ბაბუა, მშვილებლები ან ნაშვილები.

კანონმდებლობის შემქმნელთა ერთგულება რამდენიმე მუხლშია დადასტურებული კანონი „ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ“. არსებობს დეტალური გამონაკლისები მოსახლეობის რამდენიმე კატეგორიისთვის.

ცალკე პროცედურა დაცულია ეთნიკური ყირგიზებისთვის. სიაში შედიან ისინი, ვისაც არ აქვს კუთვნილება, ისინი, ვინც დაბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას და ნებისმიერი სამოქალაქო სტატუსის მქონე ქალები, რომლებიც დაქორწინდნენ ადგილობრივ მცხოვრებზე. ჩამოთვლილი კლიენტები უკვე უსწრაფესად განკარგავენ სერტიფიკატს, თუკი ისინი იღებენ ვალდებულებას არ დაარღვიონ კონსტიტუციის დებულებები და პუნქტები.

დადებითი მხარე მათთვის, ვინც რუსეთიდან გადმოვიდა

რუსული გამოცხადდა მეორე დასაშვებ ენად, ამიტომ ემიგრანტების ადაპტაცია უხილავია. მენტალიტეტი ჩვეულებრივისგან განსხვავდება. თუმცა, აქ არ არსებობს მკაცრი პრინციპები, რომელთა შეუსრულებლობა გამოიწვევს დასჯას. პრიორიტეტი ენიჭება სისხლის სამართლის კოდექსის სტანდარტულ დებულებებს და ზოგადად მიღებული წესიერების დაცვას.

სერთიფიკატებისა და განაცხადების შერჩევის ხარჯები მინიმალურია. ადამიანები, რომლებიც რუსეთიდან საზღვარგარეთ მიემგზავრებიან, ლეგალურად ინარჩუნებენ ორივე პირადობის მოწმობას. შესაბამისად, ისინი სარგებლობენ სახელმწიფოების შეღავათებით და ინარჩუნებენ გადაადგილების შესაძლებლობას. ამ პირის სახელზე რეგისტრირებულია ნებისმიერი საბანკო ბარათი, რომელიც მოქმედებს მთელ მსოფლიოში. ყირგიზეთის დოკუმენტებით, ადამიანს შეუძლია ადვილად მიიღოს ვიზების დამტკიცება ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა დანიშნულ კონტინენტებზე. უმეტესწილად, არსებობს სპეციალური პრივილეგიები ლეგალიზებული ბინადრობის ნებართვის გაცემისთვის, რომელიც გარემოებების გამო დახურულია რუსეთის მოქალაქეებისთვის.

ხელისუფლება ბიზნესის კეთების თავისუფლების ზონას აფართოებს. ფინანსურად ყველაზე მიმზიდველი სექტორები იყო ტურიზმი, საარსებო მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის სეგმენტი. ეკონომიკისა და დიპლომატიური კუთხით სამინისტროების ფართო საგარეო ურთიერთობების წყალობით, მწარმოებლები თავისუფლად შედიან ევროპისა და ამერიკის ბაზრებზე. არის პროგრამები, რომლებიც მიმართულია საგადასახადო შენატანების შემცირებაზე.

პოტენციური მოქალაქეების განცხადებების განხილვას საკმაოდ მოკლე პერიოდი სჭირდება. ხშირად მოთხოვნის გაგზავნის შემდეგ კომპეტენტური სამსახურის მიერ მიღების დღიდან გადის 3-დან 6 თვემდე.

გამონაკლისი პირებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ გამარტივებული ქვითრის უფლება

ყირგიზეთში ყოფნის საჭირო ვადა მცირდება სამ წლამდე, თუ პირი წარმოაჩენს ერთ-ერთ შემდეგ საფუძველს:

  • არის მაღალკვალიფიციური მეცნიერების, ტექნოლოგიების, კულტურისა თუ სხვა პროფესიების ერთ-ერთ მოთხოვნად სპეციალობაში;
  • ინვესტირებას მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტულ ეკონომიკურ სფეროებში (ასეთი ინვესტიციების თანმიმდევრობა და ზომა არსად არის ჩამოთვლილი);
  • მაღალ სპეციალიზებული კანონმდებლობის შესაბამისად ლტოლვილის სოციალური სტატუსის დადასტურებისას.

ამრიგად, მთავრობის რეგულაციებისა და ვიზიტორებისთვის მოთხოვნების დეტალური შესწავლით, ნებისმიერი განმცხადებელი აცხადებს დადებით ვერდიქტს განაცხადზე.